Tin tức

Hàng năm PRIME đều tham gia các chương trình từ thiện, góp phần vào sự phát triển bền vững của Việt Nam và cộng đồng địa phương.
Tin tức
Prime Group nhận giải thưởng Operation Excellent của Tập đoàn SCG Thái Lan cho 2 giải pháp cải tiến trong sản xuất
Tin Tức và Sự Kiện   •  

Prime Group nhận giải thưởng Operation Excellent của Tập đoàn SCG Thái Lan cho 2 giải pháp cải tiến trong sản xuất

Sidebar
ĐĂNG KÝ NGAY

Hỗ trợ từ Prime