Gạch Prime

Gạch PRIME có độ bền theo thời gian và độ tin cậy cao. Prime sở hữu mỏ nguyên liệu và nhà máy sản xuất gạch do đó hoàn toàn kiểm soát và chủ động đầu vào sản xuất, chọn lọc thiết kế tạo lên gạch PRIME.
Gạch Prime
Kích thước
23x26 mm 2
26x29 mm 1
47x47 mm 6
48x98 mm 2
48x48 mm 5
51x59 mm 1
57x57 mm 5
90x600 mm 8
90x900 mm 9
100x600 mm 7
100x300 mm 26
100x200 mm 20
120x500 mm 2
120x400 mm 2
120x600 mm 19
150x150 mm 8
150x173 mm 31
150x900 mm 25
150x800 mm 62
150x600 mm 24
160x400 mm 2
200x1000 mm 10
200x1200 mm 19
200x600 mm 9
200x250 mm 1
200x400 mm 7
200x200 mm 12
250x500 mm 9
250x400 mm 117
250x250 mm 8
300x450 mm 129
300x900 mm 54
300x600 mm 898
300x300 mm 233
400x600 mm 12
400x800 mm 352
400x400 mm 304
450x900 mm 23
500x500 mm 327
500x860 mm 24
600x900 mm 20
600x860 mm 40
600X1200 mm 118
600x600 mm 744
800x1200 mm 22
800x800 mm 277
1000x1000 mm 21
500100 mm 13
Nhà sản xuất
Prime Đại Việt 975
Prime Tiền Phong 1007
Prime Vĩnh Phúc 337
Prime Phổ Yên 284
Prime Yên Bình 468
Prime Đại Lộc 990
Sản phẩm nhập khẩu 22
Nhãn hiệu
Prime Digit 1079
Prime Evolution 707
Cotto 59
Prime Build 382
Prime Tiptop 41
Prime Exellence 43
Prime Solido 15
Prime Deluxe 11
Prime Veronio 118
Prime Sense 167
Premier 4
Prime Reflexion 163
Premier 417
Prime Evolution 196
Premier 62
Platino 7
Prime Digit 121
Prime Build 98
Prime Digit 38
Prime Digit 69
Prime Evolution 4
Prime Evolution 38
Prime Digit 17
Prime 17
Phân cảnh
Phân cảnh khác 1
Ngoài trời 13
Nhà bếp 4
Phòng khách 64
Phòng ngủ 13
Phòng tắm 18
Phòng ăn 6
Bộ sưu tập
Khác 320
Phong cách sang trọng 1
ĐĂNG KÝ NGAY

Hỗ trợ từ Prime