Gạch Prime

Gạch PRIME có độ bền theo thời gian và độ tin cậy cao. Prime sở hữu mỏ nguyên liệu và nhà máy sản xuất gạch do đó hoàn toàn kiểm soát và chủ động đầu vào sản xuất, chọn lọc thiết kế tạo lên gạch PRIME.
Gạch Prime
Kích thước
26x29 mm 1
48x48 mm 2
48x98 mm 2
90x600 mm 8
90x900 mm 9
100x300 mm 26
100x600 mm 7
100x200 mm 20
120x600 mm 19
120x400 mm 2
120x500 mm 2
150x900 mm 25
150x600 mm 24
150x800 mm 56
150x150 mm 8
150x173 mm 31
160x400 mm 2
200x1200 mm 8
200x200 mm 12
200x250 mm 1
200x600 mm 9
200x1000 mm 10
200x400 mm 7
250x500 mm 9
250x250 mm 8
250x400 mm 117
300x600 mm 879
300x300 mm 228
300x900 mm 54
300x450 mm 129
400x600 mm 8
400x800 mm 343
400x400 mm 296
450x900 mm 23
500x500 mm 287
500x860 mm 24
600x900 mm 20
600x860 mm 40
600X1200 mm 113
600x600 mm 720
800x1200 mm 22
800x800 mm 277
1000x1000 mm 21
Nhà sản xuất
Prime Đại Việt 945
Prime Tiền Phong 993
Prime Vĩnh Phúc 326
Prime Phổ Yên 256
Prime Yên Bình 448
Prime Đại Lộc 941
Sản phẩm nhập khẩu 5
Nhãn hiệu
Prime Digit 1045
Prime Evolution 705
Cotto 47
Prime Build 373
Prime Tiptop 41
Prime Exellence 43
Prime Solido 15
Prime Deluxe 11
Prime Veronio 118
Prime Sense 167
Premier 4
Prime Reflexion 163
Premier 377
Prime Evolution 179
Premier 57
Platino 7
Prime Digit 108
Prime Build 91
Prime Digit 34
Prime Digit 69
Prime Evolution 4
Prime Evolution 38
Prime Digit 8
Phân cảnh
Phân cảnh khác 1
Ngoài trời 13
Nhà bếp 4
Phòng khách 64
Phòng ngủ 13
Phòng tắm 18
Phòng ăn 6
Bộ sưu tập
Khác 320
Phong cách sang trọng 1
ĐĂNG KÝ NGAY

Hỗ trợ từ Prime